PSÜHHODRAAMA RAKENDAJA VÄLJAÕPE - märts 2024 kuni veebruar 2026


14.-16. märtsil 2024 algab 15. lennu psühhodraama rakendaja koolitus, mille eesmärgiks on inimeste isiksusliku kasvu soodustamine ning psühhodraama meetodite õppimine.
Kursuse tulemusena saavad osalejad isikliku psühhodraamakogemuse nii oma juhtumitega tegelemisest kui kaaslaste töödes osalemisest, omandatakse psühhodraama teooria ja praktika põhielemendid.

Tegemist on psühhodraama ja tegevuslike meetodite alase baasväljaõppega, mis keskendub nii isiksuslikule kasvule kui professionaalsetele oskustele. Rakendaja väljaõppe kogumaht on 20 EAP ja väljaõpe toimub ajavahemikus aastatel 2024-2026.

Väljaõppe tutvustus PDF
Õppekava

Koolitus võimaldab
  • uurida oma elu, sisemaailma ja suhteid ümbritsevate inimestega
  • avastada uusi viise oma elu meeldivamaks muutmiseks ja eluraskustest vabanemiseks, uue energia saamiseks
  • arendada loovust ning läbilöögivõimet
  • tutvuda isikliku kogemuse kaudu psühhodraama teoreetiliste alustega, milleks on: psühhodraama ajalugu; psühhodraama 5 elementi; psühhodraama baastehnikad; rolliteooria ja rollipraktika

Kellele sobib psühhodraama?

Paljudele inimestele. Eriti veel neile, kes on tegevad sotsiaalvallas, meditsiinis, hariduses, personalitöö vallas. Kõigile, kelle ülesanne on aidata kaasa inimese arengule ja muutumisele, juhtida gruppe. Kui sul on kunagi meeles mõlkunud, et võiksid olla näitleja, teatri- või filmilavastaja, siis proovi psühhodraamat. Kui sa pole eriti julgenud esineda või sõna võtta, siis seda saad harjutada turvalises grupis. Kui sa tahad muuta rahulolematust tekitav mineviku- või olevikukogemus rahulolu pakkuvaks tulevikuks, siis psühhodraama mõeldi välja just selle jaoks. Kui sa tahad tõeliselt kohtuda inimestega ja nautida tegutsemisest saadavat energiat, siis seda sisaldabki endas psühhodraama.


Väljaõppe toimumise ajad 2024. aastal:

 14.-16. märts,  9.-11. mai,  12.-16. august,  3.-5. oktoober,  28.-30. november
2025. ajad lepitakse kokku koos grupiga.

18.01.2024
toimub online infopäev, kus tutvustame õppe sisu ja psühhodraama olemust.

Kursuse toimumiskoht lepitakse kokku kursuslastega. Esimene moodul toimub Tartus.

Õppemaks ühe õppeaasta ulatuses on 1300 eurot, mida on võimalik tasuda kokkulepitud osade kaupa.


Koolitajad-psühhoterapeudid on Endel Hango ja Ene Velström, kes omavad rahvusvahelist psühhodraama koolitaja-Trainer. Educator. Practitioner- sertifikaati. Lisaks on:Endel Hango
täiskasvanute koolitaja, psühholoog, suhtlemistreener, organisatsiooni-konsultant, coach ja superviisor, luguteatri lavastaja ja näitleja; tütarde isa ja abielumees. "Mind inspireerib eelkõige spontaansuse vabastamine ja töö gruppidega - alati õpin ja arenen ise ka ning heal juhul tuleb välja midagi, mis on minu algsest plaanist palju parem."
Ene Velström täiskasvanute koolitaja ja nõustaja, suhtlemistreener, Gordoni perekooli ja õpetajate kooli koolitaja; abikaasa, ema, ämm, vanaema, tütar, kogukonnaliige. „Psühhodraama mõtteviis on kandvaks alustalaks kogu minu elus. Olen rahul, kui olen grupis loonud tingimused, mille toel vabanevad inimesed liigsest pingest, hakkavad tegema enda jaoks paremaid valikuid nii töö- kui eraelus ning elavad teiste inimeste keskel tervema, loovama ja õnnelikumana.“

Täiendav info ja registreerimine: pdi@psyhhodraama.ee. Sisseastujatega viiakse läbi valikuintervjuu, mh mõlemapoolselt ootuste täpsustamiseks.


TAGASI KOOLITUSKALENDRISSE