Eesti Psühhodraama Instituudi tegevuse eesmärk on: 

aidata inimestel elada õnnelikumat ja täisväärtuslikumat elu
tervemas ja mitmekesisemas ühiskonnas
panustades sellega Eesti elanikkonna vaimse tervise hoidmisse ja tugevdamisse.


 Instituudi igapäevane põhitegevus on psühhodraama spetsialistide koolitamine  väljaõppekursustel, avatud  lühikursuste korraldamine kõigile meetodist huvitatutele  ning  psühhodraama arendamine ja tutvustamine Eestis. 1. PSÜHHODRAAMA VÄLJAÕPE


Psühhodraama spetsialisti väljaõpe Psühhodraama Instituudis   
toimub kolme õppekava alusel
:1. Psühhodraama rakendaja koolitus (2-aastat)  õppekava
Tegemist on psühhodraama ja tegevuslike meetodite alase baasväljaõppega, mis keskendub nii isiksuslikule kasvule kui professionaalsetele oskustele. Väljaõppe maht on 500 ak h ja see kestab 2 aastat.
2. Psühhodraama grupijuhi ja sotsiometristi koolitus (2-aastat) õppekava
Grupijuht saab väljaõppe tegevuslike meetodite kasutamiseks erinevate gruppidega, sh grupisuhete ehk sotsiomeetria arendamise oskused. Väljaõppe maht on 700 ak h ja see kestab reeglina 2 aastat. Väljaõppes osalemise eelduseks on rakendaja koolituse lõpetamine.3. Psühhodraama lavastaja (CP ehk Certified Practitioner) koolitus (3-aastat) õppekava
Psühhodraama lavastaja on esimene rahvusvaheliselt ühtlustatud grupipsühhoterapeudi tase (CP - Certified Practitioner). Väljaõppe lõpetanu saab õiguse töötada grupipsühhoterapeudina tegevuslike meetoditega igal pool maailmas. Väljaõppe maht on 800 ak h ja see kestab reeglina vähemalt 3 aastat, sest peamise osa moodustab iseseisev praktika. Väljaõppes osalemise eelduseks on grupijuhi koolituse lõpetamine.Rahvusvahelist psühhodraama koolitajate koolitust ehk TEP (Teacher. Educator. Practitioner) õpet viiakse läbi koostöös Nordic Board of Examinersi ja teiste psühhodraama instituutidega.Järjekorranumbrilt juba 14 väljaõppegrupp alustab 2023. aasta märtsis! 
Reeglina alustab Eesti Psühhodraama Instituudis üks kord aastas uus väljaõppegrupp. Uue grupi moodustamise info edastame koolituskalendris ning instituudi FB-lehel.


UUS! Esmakordselt alustab rahvusvaheline CP väljaõppe kursus Riias.
Õpe toimub koostöös Läti Moreno Instituudi ja Eesti Psühhodraama Instituudi koostöös. Lisainfo leiad siit!Väljaõpekursustel koolitame välja uusi psühhodraama spetsialiste. Väljaõppesse tasub tulla, kui soovid panustada isiksuslikku kasvu või tegutsed mõnes inimeste arendamisega seotud valdkonnas - õpetamises, sotsiaaltöös, (projekti)juhtimises. PD väljaõpe arendab tööalaseid oskusi spetsialistidel (nõustajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, pereterapeudid, noorsoo- ja lastekaitsetöötajad, õpetajad ja õppejõud, coachid), kes töötavad inimestega nii individuaalselt kui viivad läbi grupiviisilist arendust. 

Baasteadmised psühhodraamast ning hea võimaluse oma isikliku arenguga tegelemiseks annab juba esimene 2-aastane baaskursus (rakendaja koolitus).  Baaskursuse läbimine on eelduseks grupijuht-sotsiometristi ja sealt edasi soovi korral psühhodraama lavastaja tasemele liikumiseks.                                                                                                                                                Foto:  Lõpueksami sooritanud grupijuhid (2018) 
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                  
                                                                                         

2. ENESEARENGUKURSUSED PSÜHHODRAAMA MEETODIL

Isiksuslikuks arenguks ja tööalaseks enesetäienduseks korraldab instituut igal aastal terve hulga lühemaid kursuseid. Nendele koolitustele on oodatud osalema kõik  huvilised, kes tahavad oma vaimset tervist heas toonuses hoida, ennast ja teisi paremini mõista ning teha tutvust psühhodraama meetodiga. Psühhodraama meetodid aitavad Sul arendada suhtlemisalaseid toimetulekuoskusi nii igapäevases elus kui professionaalsel tasemel (õpetamine, sotsiaaltöö, juhtimine, inimeste arendamine jne) ning muutuda spontaansemaks, julgemaks, õnnelikumaks.

Kursusel osalejad moodustavad kindla ning regulaarselt kooskäiva grupi, kes kohtuvad reeglina kord kuus nädalavahetusel
Kursuste pikkus on enamasti üks kuni kümme (2-3-päevast) kohtumist.
                                                       Foto:  Enesearengugrupp elustab sinu loovuse ja spontaansuse


Kõik instituudi korraldatavad kursused on kirjas   GRUPPIDE TOIMUMISE KALENDRIS.
                                                                                                                                                                           
                               

                                                                                                                                                                  


                                         
3. PSÜHHODRAAMA ARENDAMINE JA TUTVUSTAMINE


Psühhodraama kui arendusmeetodi tutvustamine ning populariseerimine on Tartu PDI kolmas tegevussuund. Lisaks kursuste ja väljaõppe korraldamisele organiseeritakse meetodit tutvustavaid psühhodraama üritusi ja tehakse koostööd erinevate kodu- ja välismaiste organisatsioonidega. Kord aastas korraldatakse Tartus psühhodraama konverents ja vähemalt korra aastas Avatud Lavad erinevates Eesti paikades.  Tartu PDI osaleb rahvusvahelistes projektides, töötubade ja  konverentside korraldamises ning töös (NBBE, FEPTO). Suurendatakse instituudi nähtavust sotsiaalmeedias, arendatakse uusi koolitussuundasid ning laiendatakse veelgi koostöövõrgustikku. Alates 2021. märtsist on instituut VATEK-i liige.

                                                                                                                                                                                     Foto: Psühhodraamapäev Tartus Aparaaditehases (2020)


Psühhodraama teemaliste ettevõtmiste kuupäevad on ära toodud  
KOOLITUSKALENDRIS.