Tartu Psühhodraama Instituut tegeleb igapäevaselt koolitamise ning psühhodraama arendamise ja tutvustamisega. 

1. ENESEARENGUKURSUSED

Avatud kursused on mõeldud kõigile psühhodraama huvilistele. Osalemiseks ei ole vaja eelnevaid teadmisi psühhodraamast. Kursuste pikkus on enamasti üks kuni kümme (2-3-päevast) kohtumist. Psühhodraama meetodeid nimetatakse nende tõhususe tõttu "kiireteks arendusmeetoditeks" ja vastavalt konkreetse kursuse teemale võimaldavad need keskenduda isiksuslikule arengule, tegeleda Sulle oluliste suhetega või panustada ametialasesse enesetäiendamisse. Kõigi kursuste laiem eesmärk on  inimeste arengu toetamine ning spontaansuse ja loovuse suurendamine. 

Toimuvate kursuste kuupäevad, tutvustused ja registreerimine KOOLITUSKALENDRIS.
                                                                                                                                                                       
  Foto:  Enesearengugrupp elustab sinu loovuse ja spontaansuse
Näiteid varasematest enesearengukursuste teemadest SIIN.                                   

                                                                                                                                                                  


2. VÄLJAÕPPEKURSUSED

Väljaõpe on mõeldud uutele psühhodraama spetsialistidele. Oled oodatud kui soovid panustada isiksuslikku kasvu ja oled tegev õpetamises, sotsiaaltöös, (projekti)juhtimises või mõnes muus vormis inimeste arendamises. PD väljaõpe arendab tööalaseid oskusi spetsialistidel (nõustajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, pereterapeudid, noorsoo- ja lastekaitsetöötajad, õpetajad ja õppejõud, coachid), kes töötavad inimestega nii individuaalselt kui viivad läbi grupiviisilist arendust.

Väljaõpe toimub kolme õppekava alusel:
Psühhodraama rakendaja koolitus (2-aastat) 
Psühhodraama grupijuhi ja sotsiometristi koolitus (2-aastat)

Psühhodraama lavastaja
(CP ehk Certified Practitioner) koolitus (3-aastat)
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                    Foto:  Lõpueksami sooritanud grupijuhid (2018) 
                                                                                                                                                                                     

                                                                                     
Alles CP-taseme lõpetamine võimaldab iseseisvalt tegutseda psühhodraama lavastajana, psühhodraama baasteadmised tööalaseks kasutamiseks saad aga juba peale esimest 2-aastast rakendaja koolituse läbimist. Reeglina alustab Tartu Psühhodraama Instituudis üks kord aastas uus väljaõpegrupp. Uue grupi moodustamise info edastame koolituskalendris ning instituudi FB-lehel.

Jälgi meid facebookis!


Väljaõppe tingimused leiad SIIT.  


Rahvusvahelist psühhodraama koolitajate koolitust ehk
TEP (Teacher. Educator. Practitioner) õpet viiakse läbi koostöös Nordic Board of Examinersi ja teiste psühhodraama instituutidega.

                                                         3.
PSÜHHODRAAMA ARENDAMINE JA TUTVUSTAMINE

Psühhodraama kui arendusmeetodi tutvustamine ning populariseerimine on Tartu PDI kolmas tegevussuund. Lisaks kursuste ja väljaõppe korraldamisele organiseeritakse meetodit tutvustavaid psühhodraama üritusi ja tehakse koostööd erinevate kodu- ja välismaiste organisatsioonidega. Kaks korda aastas toimuvad Tartus psühhodraama konverentsid ja vähemalt korra aastas Avatud Lavad erinevates Eesti paikades.  Tartu PDI osaleb rahvusvaheliste töötubade ja  konverentside korraldamises ning töös (NBBE, FEPTO). Suurendatakse instituudi nähtavust sotsiaalmeedias, arendatakse uusi koolitussuundasid ning laiendatakse veelgi koostöövõrgustikku. Alates 2021. märtsist on instituut VATEK-i liige.

Foto: Psühhodraamapäev Tartus Aparaaditehases (2020)


Psühhodraama teemaliste ettevõtmiste kuupäevad on ära toodud  
KOOLITUSKALENDRIS.