Loovuse ja mängutund laste psühhodraama meetodil 
TARTUS ALUSTAVAD UUED GRUPID MÄRTSIST

Grupiteraapia 4-12- aastastele lastele, kus nad saavad:

 • Õppida tundma oma tugevaid külgi ja uurida oma suhteid        teistega;
 • Olla täpselt sellised nagu nad soovivad;
 • Mängida ja lõbutseda ning avastada maailma mängides;

 • Läbi mängida enda keerulisi olukordi, erinevaid emotsioone ja kogemusi ning leida läbi mängu iseenda muredele lahendusi;

 • Proovida ja luua uusi stsenaariume ning rolle, treenides seeläbi oma spontaansust;

 • Suhtlemise ja koostöö kaudu õppida tundma enda ja teiste laste emotsioone ja kogemusi.

Kellele selline meetod sobib?

Laste psühhodraama sobib kõigile lastele, kes end ja maailma avastada soovivad. Lisaks on meetod heaks abiks:

 • koolide väikeklassidele, lasteaialastele tugiteenusena

 • lastele, kellel on keeruline toime tulla ärevuse, agressiivsuse, hirmu ja teiste emotsioonidega

 • lastele, kelle elus on toimunud suur muutus (vanemate lahutus, venna/õe sünd, lasteaia või kooli vahetus)

 • lastele, kes vajavad enesekindlust

Grupid on avatud Tartus (lisainfo) ja Tallinnas (lisainfo) (ja mujal Eestis läbirääkimisel) 4-6-, 7-9- ja 10-12-aastastele lastele. Igasse gruppi ootame 4-6 osalejat.

Hind: alates 300 eurot ühe lapse kohta (võimalik jaotada osamaksetena 4 kuu peale), mille sisse kuulub:

 • Eelvestlus lapsevanemaga

 • 10 iganädalast grupikohtumist

 • Järelvestlus lapsevanemaga

Hinnale lisanduvad grupikohtumistele eelnevad individuaalkohtumised lapsega (50 eurot kord).

Lisainfo ja registreerimine: huvi korral registreeri oma laps siin ja võtame seejärel soovijatega ühendust.

Kust laste psühhodraama pärit on? Psühhodraama meetodi lõi eelmise sajandi esimesel poolel Jacob Levy Moreno ja kuigi see põhineb spontaansusel ja mängul, on seda kasutatud pikka aega teraapiaks ja koolitusteks ainult täiskasvanutele. Tänapäeval on Euroopas mitmeid lähenemisviise, mis kohandavad psühhodraama tööks lastega. Laste psühhodraama rühmad sobivad 4–12-aastastele lastele, kuna on teaduslikke tõendeid selle kohta, et rühmakogemus avaldab mõju alates 4. eluaastast. Meie instituudi laste psühhodramaatikud tuginevad Saksamaal ning Bulgaarias kasutataval ja Alphonse Eichingeri välja töötatud ning Stefan Flegelskampi ja Milena Mutafchieva täiendatud lähenemisviisil.

Kuidas mänguline teraapia välja näeb?

Enne rühmaga liitumist kohtuvad grupi läbiviijad lapsevanemaga ning seejärel iga lapsega eraldi, et teha esmane tutvustus ja kaardistada lapse vajadused. Selleks kasutatakse loomade kujundeid ja muid sümboleid, mille kaudu laps saab oma muresid või probleeme väljendada. Rühmaga tegeleb 2 psühhodramaatikut, kes pööravad tähelepanu iga lapse baasvajadustele (turvatunne, kontrollivajadus, enesehinnang ja mängurõõm). Laste psühhodraama rühmades kasutatakse töövõttena mänge, milles lapsed loovad ühise stsenaariumi ja valivad endale rollid. Teraapia pikkus on 1 tund ja sama grupiga kohtutakse 10 nädala jooksul. Lapsed saavad mänguga samaaegselt arendada turvalises keskkonnas oma toimetuleku- ja suhtlemisoskusi ning seeläbi saavutada enda ja teistega parema tasakaalu. Kohtumiste lõppedes järgneb tagasisidevestlus lapsevanemaga.

Laste psühhodraama koordinaator Tartu Psühhodraama Instituudis on Marju Loorits, e-mail: lapsed@psyhhodraama.ee


NOORTE PSÜHHODRAAMA

Grupiteraapia alates 13. eluaastast, kus osalejad saavad tegeleda järgmiste teemadega:

 • Uute oskuste omandamine ja kasulike sotsiaalsete oskuste arendamine;
 • Ärevate, konfliktsete ja ebamugavate olukordade lahendamise strateegiate väljatöötamine;

 • Kogemuste vahetamine eakaaslastega;

 • Erinevustega arvestamine;

 • Kutsenõustamine;

 • Suhtlemisoskuste ja aktiivse kuulamisoskuse arendamine;

 • Kehtestava käitumise ja isikliku vastutuse võtmise arendamine;

 • Oma reaktsioonide aktsepteerimine ja mõistmine erinevates olukordades;

 • Erinevate rollide teadvustamine;

 • Ebasobiva ja agressiivse käitumise ennetamine;

 • Oma emotsioonide äratundmine ja kontrollimine, empaatiavõime arendamine;

 • Spontaansuse ja julguse arendamine;

 • Noorte igapäevaelust erinevate teemade käsitlemine, mis neid puudutavad ja on olulised nende isiksuslikuks kasvamiseks.

Kuidas teraapiagruppide töö välja näeb? Enne rühmaga liitumist on igal lapsevanemal ja noorel võimalus esmaseks kohtumiseks terapeudiga, et selgitada protsessi üksikasju ja leida vastused kõigile küsimustele. Rühmade eesmärk on toetada nii noori kui ka nende vanemaid. Iganädalased kohtumised rühmas kestavad 90 minutit, grupp saab kokku üks kord nädalas kümnel järjestikusel korral. Rühma suurus on kuni 12 noort.

Miks noorte psühhodraama on hea mõte? Isiksuslikku arengut toetavad kohtumised pakuvad arusaama, et noor on mõistetud ka väljaspool perekonda, ning see on koht, kus noor saab oma küsimustele vastused leida.

Kellele selline meetod sobib? Kõigile soovijatele, teiste seas ka:

 • kooliklassidele tugiteenusena

 • noortele, kes on kogenud ärevust, konfliktiolukordi suhetes, agressiivsust, hirme ja foobiaid, eakaaslaste seas tõrjutust

 • noortele, kellel on kohanemis- või õpiraskusi koolis, raskusi enda aktsepteerimisel ning suhtlemisel vanemate ja eakaaslastega jne.

Hind täpsustub läbirääkimistel.

Lisainfo ja registreerimine: huvi korral registreeri siin ja võtame seejärel soovijatega ühendust.

Noorte psühhodraama koordinaator Tartu Psühhodraama Instituudis on Kati Toobal, e-mail: noored@psyhhodraama.ee