Mänguline teraapia laste psühhodraama meetodil UUS!

Lastele vanuses 4-12, kus lapsed

 • saavad olla täpselt sellised nagu nad soovivad

 • saavad mängida ja lõbutseda ning avastada maailma mängides

 • mängida läbi oma konfliktsituatsioone, emotsioone ja kogemusi rollimängus ning leida läbi mängu iseenda muredele lahendusi

 • proovida ja luua uusi stsenaariume ning rolle

 • suhtlemise ja koostöö kaudu õppida tundma enda ja teiste laste emotsioone ja kogemusi

 • õppida tundma oma tugevaid külgi ja uurida oma suhteid teistega

 • tegeleda terapeutide toel oma baasvajadustega (turvatunne, kontrollivajadus, enesehinnang ja mängurõõm)

Avame rühmad Tartus ja Tallinnas vanusele 4-6, 7-9 ja 10-12. Igasse gruppi ootame 4-6 osalejat.

Hind: 300 eurot ühe lapse kohta (või 75 eurot jaotatuna 4 kuu peale), mille sisse kuulub:

·       Vestlus lapsevanemaga

·       1-2 individuaalset kohtumist lapsega (olenevalt lapse vajadusest)

·       10 iganädalast grupikohtumist

·       Järelvestlus lapsevanemaga

Registreeri siin

Soovijatega võtame ühendust.  

Psühhodraama meetodi lõi eelmise sajandi esimesel poolel Jacob Levy Moreno ja kuigi see põhineb spontaansusel ja mängul, kasutati seda pikka aega teraapiaks ja koolituseks ainult täiskasvanutele. Tänapäeval on Euroopas mitmeid lähenemisviise, mis kohandavad psühhodraama tööks lastega. Meie instituudi laste psühhodramaatikud tuginevad Saksamaal ning Bulgaarias kasutataval ja Alphonse Eichingeri välja töötatud ning Stefan Flegelskampi ja Milena Mutafchieva täiendatud lähenemisviisil.

Psühhodraama rühmad annavad lastele võimaluse:

 • Mängida läbi oma konfliktsituatsioone, emotsioone ja kogemusi rollimängus ning leida läbi mängu iseenda muredele lahendusi

 • Proovida ja luua uusi stsenaariume ning rolle

 • Suhtlemise ja koostöö kaudu õppida tundma enda ja teiste laste emotsioone ja kogemusi

 • Õppida tundma oma tugevaid külgi

 • Uurida oma suhteid teistega

 • Tegeleda terapeutide toel oma baasvajadustega (turvatunne, kontrollivajadus, enesehinnang ja mängurõõm).


Psühhodraamat lastega saab läbi viia nii väikestes rühmades kui ka individuaalseanssidena.

Enne rühmaga liitumist kohtuvad psühhodraamagrupi läbiviijad iga lapsega eraldi, et teha esmane tutvustus ja kaardistada lapse vajadusi. Lapsevanemaga eelnev kohtumine on ka võimalik.

Laste psühhodraama rühmades kasutatakse töövõttena mänge, milles lapsed loovad ühise stsenaariumi ja valivad endale rollid. Lapsed lõbutsevad mängides ja arendavad samal ajal oma suhtlemisoskusi turvalises keskkonnas.

Laste psühhodraama rühmad sobivad 4–12-aastastele lastele, kuna on teaduslikke tõendeid selle kohta, et kõige noorem vanus, mil rühmakogemus avaldab mõju, on 4 aastat.

Laste psühhodraama rühmas on 4–6 samaealist last ja ühiskohtumised kestavad vähemalt 10 seanssi. Ühe seansi kestus on üks tund ja see toimub kord nädalas. Rühmaga tegeleb 2 psühhodramaatikut, kellele määravad lapsed rolle ja kes pööravad tähelepanu iga lapse baasvajadustele.

Individuaalseanssidel kasutatakse loomade ja inimeste kujundeid, nukke ja muid sümboleid, mille kaudu laps saab oma muresid või probleeme lahendada. Psühhodraama individuaalseansid sobivad lastele ja noorukitele vanuses 3-18 aastat, aga ka täiskasvanutele. Psühhodraama individuaalseansid kestavad 50 minutit, kord nädalas ja nende arvu määrab nii kliendi soov kui ka lahendatava probleemi iseloom.

Kellele mänguline teraapia laste psühhodraama meetodil sobib?

Kõigile soovijatele, aga muu seas koolide väikeklassidele, lasteaialastele tugiteenusena. Seda saab pakkuda ka kooli huviringina.

Noorte psühhodraama rühmad

Enne rühmaga liitumist on igal lapsevanemal ja noorel võimalus esmaseks kohtumiseks, et selgitada protsessi üksikasju ja esitada kõik küsimused. Rühmade eesmärk on sel õrnal perioodil toetada nii noori kui ka nende vanemaid. Isiksuslikku arengut toetavad kohtumised pakuvad tunde, et noor on mõistetud ka väljaspool perekonda, ning see on koht, kus noor saab oma küsimustele vastused leida.

Noorte psühhodraamarühmad sobivad noortele alates 13. eluaastast. Peale esimest kohtumist ei ole enam võimalik grupiga liituda, sest tõhusama töö jaoks on vaja luua turvalist ja usalduslikku õhkkonda. Iganädalased kohtumised rühmas kestavad miinimum 90 minutit.

Grupid sobivad kõigile, kes on kogenud ärevust, konfliktiolukordi suhetes, agressiivsust, kohanemisraskusi koolis, eakaaslaste seas tõrjutust, hirme ja foobiaid, õpiraskusi, raskusi enda aktsepteerimisel, suhtlemis- ja käitumisraskusi vanemate ja eakaaslastega ja muid raskusi.


Teemad, millega tegeletakse noorte psühhodraamas:

✓ Uute oskuste omandamine ja kasulike sotsiaalsete oskuste arendamine;

✓ Ärevate, konfliktsete ja ebamugavate olukordade lahendamise strateegiate väljatöötamine;

✓ Kogemuste vahetamine eakaaslastega;

✓ Erinevustega arvestamine;

✓ Kutsenõustamine;

✓ Suhtlemisoskuste ja aktiivse kuulamisoskuse arendamine;

✓ Kehtestava käitumise ja isikliku vastutuse võtmise arendamine;

✓ Oma reaktsioonide aktsepteerimine ja mõistmine erinevates olukordades;

✓ Erinevate rollide teadvustamine;

✓ Ebasobiva ja agressiivse käitumise ennetamine;

✓ Oma emotsioonide äratundmine ja kontrollimine, empaatiavõime arendamine;

✓ Spontaansuse ja julguse arendamine;

✓ Noorte igapäevaelust erinevate teemade käsitlemine, mis erutavad neid ja on olulised nende isiksuslikuks kasvamiseks.


Laste psühhodraama koordinaator Tartu PDI-s on Kati Toobal, e-mail: kati.toobal@gmail.com