PROJEKTIDFROM I TO WE, enhancing social relations by creativity
Erasmus+ project  2021-2023

READ MORE  

Projekti tulemusena valminud koolituse käsiraamatud:

From I to We on viie riigi koostööprojekt, mis sai alguse 2021. aasta novembris ning mille tulemused on kättesaadavad mais 2023.

Projekti eesmärk on selgitada nii teoreetiliselt kui ka praktikas, kuidas saab parimal viisil kasutada tegevuslikke meetodeid  täiskasvanuõppe gruppide sotsiomeetrilise potentsiaali suurendamiseks (nii online- kui kontaktõppe vormis). Eesmärk on sõnastada kontseptsioon, välja töötada ja ellu viia testkoolitused ning mõõta nende tõhusust.

Projektipartneriteks on NBBE liikmesinstituudid, Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool ning kaks täiskasvanuhariduse instituuti Põhjamaades ja Balti riikides. Koordinaatoriks on Tartu Psühhodraama Instituut. 

Projekti kaasrahastab Erasmus+ Adult Education.

Ootame registreeruma 25.05.2023 üritusele Tegevuslikud meetodid – miks ja kuidas?! Koosõppimise seminar täiskasvanute koolitajatele – kuidas loovust arendades saab minast meie?


Registreerimise link   https://forms.gle/L1SjeSaHjVSFwDEFA 

Lisainfo leiad https://www.facebook.com/events/910008173551487/?ref=newsfeed


KONTAKTID:

Tartu Psühhodraama Instituut MTÜ
Kastani 42, Tartu 50410
E-mail pdi@psyhhodraama.ee

Endel Hango    endel@changeconsulting.ee
Ene Velström  ene@virve.org
Hiie Taniloo hiie.taniloo@gmail.com

 NBBE - Erasmus+ From I to Wehttps://www.facebook.com/I2Weproject


_______________________________________________________________________________________________________________________________


VARASEMAD PROJEKTIDErikoolist tavaellu tõhusa võrgustikutöö toel (projektipartner 2015-2016)

Aktiivõppe meetodite koolitus VHK õpetajatele (2015-2016)

Psühhodraamameetodid ajaloo- ja ühiskonnaõpetuses (2015-2016)

________________________________________________________________________________________________________________________________________