PSÜHHODRAAMA on grupiline kogemusõppe- ja arendusmeetod, mille põhieesmärk on inimeste spontaansuse ja loovuse arendamine. Meetodit kasutatakse laialt nii enesearengus kui tööalases täiendkoolituses.LÜHILOENG:  "Kuidas psühhodraama aitab?" - Tartu PDI õppejõud Karin Hango (TEP) ja Vahur Murutar (TEP), 11 min

LÜHILOENG: "Kuidas psühhodraama käib?" - Tartu PDI õppejõud Endel Hango (TEP) ja Liis Aavaste-Hango (TEP), 18 min


PSÜHHODRAAMA on grupilise psühhoteraapia varaseim vorm, mida on kogu maailmas uuritud, kasutatud ja arendatud juba viimased 100 aastat. Meetodi alusepanijaks on  Jacob Levy Moreno  (1889-1974) . Üks psühhodraama kandvaid ideid on Moreno tähelepanek, et vaimsel tervenemisel ja uute toimetulekuviiside ning õnnelikuma elamise õppimisel saab üks inimene teisele abiks olla. Tervendavalt mõjuvad kohtumised ning ühine mänguline tegutsemine.  

Psühhodraama on haarav, mänguline ja sügav grupikogemus. Psühhodramaatik usub inimese loovusesse. Ta püüab äratada inimeses soovi võtta elu oma kätesse ja muuta see loova tegutsemise kaudu nauditavaks ja eriliseks. Psühhodraama  meetodid on, suuresti just tänu grupiliikmete vastastikusele panusele, väga mõjusad ja kuuluvad nn. kiirete arendusmeetodite hulka. 

PSÜHHODRAAMA 100 - 1.04.2021 sai psühhodraama 100 aastaseksMIDA PSÜHHODRAAMA GRUPIS TEHAKSE?

Psühhodraama lavastaja käivitab pärast spetsiaalset soojendust tegevuse, mille käigus osalejad saavad ennast, oma elu ja suhteid uurida ja ennast mingis mõttes proovile panna. Valitakse protagonist (peategelane) ja tema lugu tuleb lavale. Rolle vahetades, oma tegemisi teiste esituses kõrvalt vaadates, erinevaid tehnikaid kasutades suureneb spontaansus, areneb üksteise tunnetamine ja võime mõista ning juhtida tundeid ja suhteid.

Dramaatiliste sündmuste, häirivate olukordade või valusate mälestuste spontaanne esitamine laval aitab neilt pinget ning negatiivsust maha võtta. Psühhoteraapia grupis on iga liige oma ainulaadse kogemusega teistele liikmetele täiendavaks panuseks. Kohmetus kaob ruttu ning kogenud grupijuhi suunamisel luuakse vastastikuse usalduse ja toetamise õhkkond. Tihti juhtub, et psühhodraamagrupist saavad alguse sügavad ja pikaajalised sõprused.

Psühhodraamagrupis osalemine pakub nii üllatavaid elamusi kui uute elujõu allikate avastamist. Teemad ja probleemid, mis psühhodraamakohtumise käigus esile kerkivad, võivad olla nii lihtsad inimlikud igapäevaelu kogemused kui ka globaalsed mured ja lootused. Üheskoos kogetu rikastab osalejate elusid veel kaua aega pärast seda, kui grupikogemus on otsa saanud. See annab julgust väärtustada iseennast ja vaimustuda maailmast meie ümber.                                                                                           
                                                                                          JACOB LEVY MORENO (1889-1974)
Psühhodraama meetodi ja mõtteviisi alusepanija, Austria-USA psühhiaater, tunnustatud sotsiaalteadlane, psühhoterapeut, grupipsühhoteraapia ja suhtlemisoskuste- ning rollitreeningu looja.

Peamiseks liikumapanevaks jõuks psühhodraamas on spontaansus. Moreno teadvustas, et on olemas fenomen, mis aitab mõnedel kiiremini ja efektiivsemalt oma rolli täita kui teistel. Ta tõi välja spontaansuse definitsiooni: inimese energia, mis lubab vanas olukorras reageerida uut moodi ja uues olukorras kohaselt, sobivalt olukorraga.

Lisaks märkas ta, kui oluline on teiste inimeste mõju indiviidi tervenemisele, kohtumine, teistega oma mõtete ja tunnete jagamine. Moreno ütles ei „psühhoanalüütilisele kušetile” ja terapeudi poolt stimuleeritud seletamisele. Ta pidas tähtsaks olukordi ja sündmusi näidata, mitte pelgalt rääkida:
"Ära räägi mulle. Näita mulle!"

Foto: Jacob Levy Moreno(1889-1974)MÕISTED PSÜHHODRAAMAS

PSÜHHODRAAMA - grupiline  kogemusõppe- ja arendusmeetod, mille põhieesmärk on  inimeste spontaansuse ja loovuse arendamine. Psühhodraamaks nimetatakse tihti ka psühhodraama laval mängitavat lugu ennast.

SOTSIOMEETRIA - rühmasiseseid suhteid uuriv ja kujundav sotsiaalpsühholoogia haru, mis aitab teadlikumalt mõista inimeste vahelisi suhteid, toetada inimeste ja gruppide spontaansust ja loovust, kujundada toetusvõrgustikke.  

GRUPIPSÜHHOTERAAPIA - grupikeskne tegevusliku teraapia meetod. Grupis luuakse turvaline, hinnanguteta keskkond, kus on võimalik jagada ühiseid kogemusi ja neid seeläbi paremini mõista.                                                                                                                                                                                                                           Foto:  Loovus ja spontaansus on psühhodraamas olulisel kohal (PDI 2020)  
                                                                                                                    TELE - võime mõista teineteist samaaegselt ja kahesuunaliselt, aru saada teise tunnetest, vajadustest, väljaütlemata mõtetest, allhoovustest ja muudest teist mõjutavatest faktoritest.


PROTAGONIST (protagonist) -  peategelane ehk see psühhodraamagrupi liige, kelle lugu, teema tema elus või suhetes, mida ta lähemalt "uurida" tahab, laval toimub. Protagonistiks asumine on alati grupiliikme enda vaba soov ja valik.
LAVASTAJA (director) - kannab endas nii lavastaja, grupijuhi kui ka terapeudi rolli. Ta juhib ja toetab protagonisti tema loo laval kulgemisel või kogu grupi poolt valitud teema "uurimist" psühhodraama laval.ABIMINAD (auxiliary egos) -  grupiliikmed, kes kehastavad tema loos protagonistile olulisi inimesi ja tema enda mina-rolle. Abiminad valib protagonist endale grupi hulgast ise.Foto: Protagonist laval oma "loo sees" (PDI 2018) 


LAVA (stage) -  kokkuleppeline osa ruumist, mõtteline ring, kus mängitakse läbi protagonisti poolt valitud teema ehk psühhodraama lavastus. Loo lavastamisel võetakse õige õhustiku loomiseks appi ka toolid, muu ruumis olev mööbel, käepärased rekvisiidid.


PUBLIK
 (audience) - ülejäänud grupiliikmed, kes parasjagu käimasolevas "lavastuses" ei osale. Publik istub enamasti poolkaarde asetatud toolidel kokkuleppelise lava ees. Peale loo lõppu toimub ühine jagamisring ning laval kogetu mõtestamine, äratundmiste ja seoste leidmine enda elust.
                                                                                                                                        
                                                                                                                                               Foto: Poolkaarde asetatud toolid lava ees publiku ootel (PDI 2020)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
SOOJENDUS (warm up) - grupijuhi poolt juhendatud tegevus, mis toimub enne draamat ja annab psühholoogilist turvalisust, äratab eelnevad kogemused ja elustab spontaansuse, tekitab elevuse.


DRAAMA -  psühhodraama lavastus, lugu. Lähtub hetkest, siin ja praegu olemisest. Kõik, mis toimuks minevikus või tulevikus, tuuakse ja luuakse praeguses ajas ja räägitakse olevikus. Luuakse justkui olukord. Draama väljendub piltidena laval, kus tegevus toimub rollivahetuste kaupa.


JAGAMISRING (sharing) - jagamisringi kogunetakse peale draama lõppu. See maandab elevuse, loob turvalisust, võimaldab jagada enda varasemat ja lavastusest saadud kogemust, soodustab selguse teravustumist, võimaldab mõtelda (analüüsida, sünteesida, prognoosida, seostada, planeerida).


Psühhodraamast ja meist:

Tartu Psühhodraama Instituudist ja psühhodraama meetodist

Psühhodraama vaimse tervise parandamise tunnustatud meetod


FEPTO ARTIKLIKOGU:
Articles about Psychodrama, Action Methods, Sociodrama - psühhodraama teooria, filosoofia, praktika ja uuringud


KUULAMISEKS:
Psühhodraama noortele - Vikeraadio "Huvitaja" saates räägib psühhodraama grupitööst noortega Priit Ahte, 55 minutit

VIDEOD:

Mis on psühhodraama?  - YouTube video, 5 minutit (inglise keeles)
J.L. Moreno laval psühhodraama olemust selgitamas  - YouTube video, 4 minutit (inglise keeles)
Psychodrama Essential Tools & Techniques  - YouTube video, 3 minutit (inglise keeles)
Zerka Moreno on Psychodrama (intervjuu) -  YouTube video, 3 minutit (inglise keeles)
Psychodrama, Sociometry and Beyond with Zerka Moreno (intervjuu) - YouTube video, 2.41 minutit (inglise keeles)
J. L. Moreno in Action: "A Road to the Future" - YouTube video, 2.36 minutit (inglise keeles)
J. L. Moreno, M.D. / Therapeutic Theater - YouTube video, 14.44 minutit (inglise keeles)
J. L. Moreno's Interview on "The Words of the Father" - YouTube video, 19.30 minutit (inglise keeles) 
Marcia Karp and the Contrary Double: “Provoke the Protagonist!” - YouTube video, 4.18 minutit (inglise keeles)
Psychodrama Philosophy: Moreno's Mysticism, Roles, Spontaneity and Action Theory - YouTube, 1h 7min (inglise keeles)

TEKSTE:
"Psühhodraama, mängud iseenda kallal" - Eesti Päevaleht 
Psühhoraama aitab paremini toime tulla”  - Piret Visnapuu 
“Psühhodraama meetodite kasutamine juhtide arendamisel” - Kaupo Saue 


 VENE KEELES:
https://psyfactor.org/lib/psychodrama-2.htm    - Основные техники и направления психодрамы
https://sites.google.com/site/pbasanskiy/cto-takoe-psihodrama- Что такое психодрама?
https://psihodrama.ru/faq   - Часто задаваемые вопросы про психодраму
Mis on psühhodraama? Lavastus - YouTube video, 26 minutit (vene keeles)