Eesti Psühhodraama Konverents „Kohtumine Olustveres 2017“

18.-20. augustil 2017, Olustvere lossis

“Kohtumine Olustveres” on traditsiooniline Eesti psühhodraama konverents, mis toimub alates 1994. astast ja kuhu on alati oodatud kõik uued ja ka vanad psühhodraama huvilised, õpilased, rakendajad, õpetajad jne.

Konverentsi eesmärgiks on heal tasemel eestimaise psühhodraama propageerimine ja levitamine, psühhodramaatikute omavaheline võrgustamine ning uute huviliste kaasamine.

2017. aasta teemaks on RUUM. Ruum on üks neljast J.L. Moreno universaalist ning see tähistab eelkõige füüsilist keskkonda, milles psühhodraama toimub. Psühhodraama viitab meie psüühikas toimuva tegevuslikule väljendamisele, enamasti draama meetodite abil. Kitsamalt tähendab ruum lava, kus tegevus toimub. Aga ruum võib viidata ka kitsalt inimese psüühikas olevale sisemisele ruumile, sotsiaalsele ja sotsiomeetrilisele ruumile kui ka laiemalt avalikule ja ühiskondlikule ruumile. Konverentsi eesmärgiks on uurida ruumi mõistet ning selle kontseptsiooni kasutamise erinevaid viise arendamisel. Ruum on oluliseks teguriks igasuguse õppimise või grupiviisilise tegutsemise juures, olgu terapeudi, õpetaja või juhina.