EESTI PSÜHHODRAAMA KONVERENTS "KOHTUMINE OLUSTVERES"


23.-25. augustil 2013 a. Olustvere lossis


“Kohtumine Olustveres” on traditsiooniline Eesti psühhodraama konverents, mis toimub alates 1994. astast ja kuhu on alati oodatud kõik uued ja ka vanad psühhodraama huvilised, õpilased, rakendajad, õpetajad jne.

Konverentsi eesmärgiks on heal tasemel eestimaise psühhodraama propageerimine ja levitamine, psühhodramaatikute omavaheline võrgustamine ning uute huviliste kaasamine.

2013. aasta konverentsi läbivaks teemaks on KOHTUMINE. Inimese jaoks on eluliselt olulised KOHTUMISED teiste inimestega. Tõelised kohtumised, ilma, et meie vahel oleks kohustusi, eelarvamusi, eesmärke, kokku lepitud rolle või muud taolist. Kohtudes sellistena nagu me oleme ja üheskoos tegutsedes, üksteist inspireerides saame kogemusi, mis aitavad näha meid endid ja ümbritsevat uute nurkade alt, avastada ja kasvada.


FOTO: Psühhodramaatikud kohtumas, Olustvere 2013