Sa võid elada enda jaoks rahuldust pakkuvat elu.

Sa suudad oma unistused ellu viia.

Sul on luba naerda ja lõbutseda.

Sa võid hoolida sellest, millest hoolid ja ei pea hoolima sellest, mis ei meeldi.

Sa võid võtta endale aega.

Sa tohid olla loov.

Sa võid, sa võib-olla pead vigu tegema.

Sa võid oma seisukohta muuta.

Tööviis: Enesearengugrupis loome turvalise arengut toetava keskkonna ja tegutseme peamiselt psühhodraama tegevuslike meetodite toel, mis võimaldavad tegeleda nii iga grupiliikme kui grupi jaoks oluliste teemadega. Psühhodraama põhieesmärgiks on inimeste spontaansuse ja loovuse arengu võimaldamine, mille tulemusena nad suudavad leida uusi lahendusi vanadele probleemidele ja kitsaskohtadele või kohaselt tegutseda uudsetes olukordades, leida uut energiat ja tunda end oma elu rahuloleva juhina.

14.-15. veebruar 2020

13.-14. märts 2020

24.-25. aprill 2020

22.-23. mai 2020

Reedel kell 18-21, laupäeviti 10-17 (lõunapausiga)

Tallinnas Pärnu mnt 67 (Õnnepalee hoovimaja OKA koolitusruumis)

Grupijuhid:

Ene Velström

psühhodraama koolitaja- Trainer. Educator. Practioner (TEP 2017), superviisor, grupiterapeut, suhtlemistreener. Täiskasvanute koolitaja ja nõustajana kogemusi 21 aastat. Tartu Psühhodraama Instituudi juht ja õppejõud, enesearengugruppide juht.

„Psühhodraama mõtteviis on kandvaks alustalaks kogu minu elus. Olen rahul, kui olen grupis loonud tingimused, mille toel vabanevad inimesed liigsest pingest, hakkavad tegema enda jaoks paremaid valikuid nii töö- kui eraelus ning elavad teiste inimeste keskel tervema, loovama ja õnnelikumana.“

Anu Parts

psühhodraama koolitaja – Psychodrama Leader (2018), täiskasvanute koolitaja ja nõustaja. Õpin Tartu Psühhodraama Instituudis (Certified Practicioner tase).

“Psühhodraama on kasvatanud minu oskusi töös inimestega ja andnud mulle julguse teha oma elus valikuid. Olen saanud sõbraks spontaansusega iseendas ning sedakaudu jõudnud loovuse kasutamiseni tööalastes, igapäevastes ja huvialadega seotud tegemistes.”

Kursuse maksumus: 440 €

Maht: 48 akadeemilist tundi, kursus lõpeb tunnistusega

Registreerimine: ene@metsatark.ee või anu.parts@gmail.com