sühhodraama meetodeid kasutatakse tänapäeval väga laialt. Lühikursusel jagamegi tegevuslikke loovmeetodeid, mida saab ohutult kasutada nii teistes psühhoteraapia koolkondades kui ka laiemalt – õpetamises, sotsiaaltöös, (projekti)juhtimises, inimeste arendamises, jne. Kursus sobib spetsialistidele (nõustajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, pereterapeudid, noorsoo- ja lastekaitsetöötajad, õpetajad ja õppejõud, coachid), kes töötavad inimestega nii individuaalselt kui viivad läbi grupiviisilist arendust.
Kursuse teemad:

  • Psühhodraama, sotsiomeetria ja grupipsühhoteraapia
  • Tegevuslikud meetodid
  • Rollivahetus (psühhodraama peamine ja enim tuntud meetod, mille esmane eesmärk on vastaspoole mõistmise suurendamine)
  • Tühi tool (projektsioonidega töötamine)
  • Monodraama (psühhodraama lavastus individuaaltöös)
  • Sotsiomeetrilised harjutused ja näidustused selleks
  • Erinevad grupitöö meetodid (grupi olulisus õppimisel ja arenemisel, kuidas grupi potentsiaali parimal viisil ära kasutada)
  • Psühhodraama lavastuslikud meetodid (duubeldamine, peegel, abimina/sümbolesemete kasutus)
  • Otsusele jõudmise/kahtlustega töötamise meetodid (skaalad, tulipunktid, projektsioonid tulevikku, kohtumised)

Koolituse läbinu teab peamisi psühhodraamameetodeid ja oskab elemente neist kohasel viisil inimeste arendamisel kasutada.

Töötuba viivad läbi:

Endel Hango (Trainer. Educator. Practitioner) ja Liis Hango (Trainer. Educator. Practitioner)