SA Psühhodraama Instituut viis 2015-2016 läbi klassiõpetajate täienduskoolituse Vanalinna Hariduskolleegiumi ja MTÜ Miikaeli Ühendus tellimusel, teemal  “Aktiivõpe – loovuse ja spontaansuse arendamise võimalus”.

 

Koolitused toimusid moodulitena ajavahemikus august 2015 kuni jaanuar 2016, kokku 5 päeva. Koolituste eesmärk on pakkuda õpetajatele kui grupijuhtidele võimalust õppida ja praktiliselt kogeda, kuidas tegevuslike meetodite kasutamine on õpiprotsessi, grupiprotsessi ja lapse isiksusliku arengu protsessi teenistuses.

Peateemad koolitusel olid:

  • aktiivselt õppimise, koostöö, heade suhete ja loovuse seosed;
  • draamameetodite kasutamine lastega;
  • sotsiomeetrilised harjutused grupisuhete teadlikuks arendamiseks ning tagasiside andmiseks ja saamiseks;
  • empaatia arendamine rollivahetuse ehk vastasrollis oleva tarkuse teadvustamise kaudu;
  • tegevuslike meetodite harjutamine ja analüüs.

Koolitust viisid läbi SA Psühhodraama Instituut koolitajad Ene Velström ja Liis Hango, assistent on Agne Puusaar.