ISIKSUSLIKU KASVU JA ENESEARENGU GRUPP VENE KEELES - 30.09.2023.-26.05.2024  TALLINNAS


Kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad:

  • saada teadlikumaks iseendast,

  • analüüsida oma ja teiste käitumist ning selle tagajärgi,

  • õppida looma toimivaid koostöösuhteid,

  • mõista oma arenguvajadusi ja -suunda,

  • suurendada eneseväljenduse julgust,

  • osaleda rollimängudes (nt suhtlemistreening, töövestluse treening jne)

 Kursuse lõpuks osaleja:

  • on oma tugevatest ja nõrkadest külgedest teadlik,

  • oskab teha koostööd erinevate inimestega,

  • mõistab oma tegelikke vajadusi,

  • on julgem ja enesekindlam suhtleja (ka tööintervjuudel),

Koolitusel kasutame tegevuslikke ja psühhodraama meetodeid. Psühhodraama on grupiline aktiivõppe meetod isiksusliku arengu saavutamiseks, spontaansuse suurendamiseks ja loovuse arendamiseks ning on abiks nii uuteks väljakutseteks valmistumisel, muudatustega kohanemisel kui raskuste ületamisel.

Kursuse tutvustus eesti ja vene keeles PDF

Kursusel osalejad moodustavad turvalist ning regulaarselt koos käiva grupi, kes kohtuvad Tallinnas  laupäeval 10-19.

Kokku kaheksal nädalalõpul:

  

 30. september, 21. oktoober, 12. november,  ja 16. detsember 2023;

13. jaanuar, 10. veebruar, 16. märts, 20. aprill
ja 

25.-26. mai  2024 (väljasõiduga laager)


Toimumiskohaks on Tallinn, Tartu mnt 83 (3 korrus, Puhastuseksperdi kontor nr 304)

Maht: 100 akadeemilist tundi, kursus lõpeb Tartu Psühhodraama Instituudi tunnistusega.


Kursuse viivad läbi:

KATI TOOBAL

Psühhodraama lavastaja -  Certified Practitioner (2021)

Psühhodraama treener ja grupiteraapia psühhoterapeut. "Psühhodraama on andnud mulle vabaduse olla mina ise, julguse teha valikuid ning usu, et muutumine on arengu protsessi osa. Ning sain ka palju uusi sõpru."

Kati kohta saad lähemalt lugeda SIIT
MAIA JELISSEJEVA - CP

Psühhodraama lavastaja -  Certified Practitioner (2021)

Psühhodraama treener ja grupiteraapia psühhoterapeut. "Psühhodraama lubab mul olla see, kes ma paraku olen ning võimaldab ka teistele pakkuda vaba hingamist. Eluenergiat piisab mul nüüd nii enda kui teiste hingete soojendamiseks. Mulle meeldib õnnelik olla ja ka teisi õnnelikumaks aidata."

Maia kohta saad lähemalt lugeda SIIT


Lisainfo: kati.toobal@gmail.com

Registreerimine: https://forms.gle/vfWNBvKWvwSeNbbNA

HIND:  600 EUR  


TAGASI KOOLITUSKALENDRISSE