ISIKSUSLIKU KASVU JA ENESEARENGU GRUPP TARTUS  21.01. - 07.05.2022


Kursus on Sinu jaoks, kui Sa soovid:

  • ennast paremini tundma õppida
  • panustada teadlikult enda arengusse ja terviklikumaks muutumisse
  • leida uusi viise oma elu juhtimiseks
  • paremini toime tulla keeruliste tunnete ja olukordadega
  • nii ennast kui teisi paremini mõista ning aktsepteerida
  • uurida enda jaoks olulisi teemasid ja leida vastuseid seni vastamata küsimustele
  • muutuda spontaansemaks, julgemaks, avatumaks, rõõmsamaks
  • jõuda lähemale tundele, et Su elu on Sinu kontrolli all ja meeldib Sulle
  • jõuda lähemale tundele, et Su elu meeldib Sulle


Tööviisidena  
kasutame tegevuslikke ja psühhodraama meetodeid, sh kliinilist playback`i. Psühhodraama on grupiline aktiivõppe meetod isiksusliku arengu saavutamiseks, oma personaalse tõe ja uue energia leidmiseks, spontaansuse suurendamiseks. Psühhodraama meetodid on väga mõjusad ja kuuluvad nn. kiirete arendusmeetodite hulka, mis on abiks nii uuteks väljakutseteks valmistumisel, muudatustega kohanemisel kui raskuste ületamisel.


Kursusel osalejad moodustavad kindla ning regulaarselt kooskäiva grupi, kes kohtuvad Tartus üks kord kuus nädalavahetusel - reede õhtul kell 18-21, laupäeval kell 10-18.


Kokku viiel nädalalõpul:    

21.-22. jaanuar ;   11.-12. veebruar,  18.-19. märts, 1.-2. aprill  ja 6.-7. mai 2022


Toimumiskohaks on Tartu Aparaaditehas koolitusruum „TEGU“.


Grupijuhid:

LIIS HANGO  - TEP

on lõpetanud koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppe (2003), pereteraapia väljaõppe (2016). Psühhodraamas kõrgeim tase - Trainer. Educator. Practioner sertifikaat (TEP, 2017). Psühhodraama Instituudi õppejõud, 15-aastase kogemusega täiskasvanute koolitaja ning praktiseeriv pere- ja paarisuhteterapeut. On enesearengugruppe läbi viinud aastast 2016.  
KATI-RIIN SIMISKER - psühhodraama rakendaja

on lõpetanud arstiteaduskonna (2010) ning psühhiaatria residentuuri (2019) Tartu Ülikoolis. Töötab igapäevaselt psühhoterapeut-psühhiaatrina, viib läbi individuaalteraapiat. Talvel 2022 alustamas CP-õppes Psühhodraama Instituudis, eelnevalt omandanud baaskoolituse pereteraapias ning KIP-grupiteraapias ja psühhodraamas.Huvilistel palume endast teada anda  pdi@psyhhodraama.ee või liis@changeconsulting.ee ja telefonil 505 4500 (Liis Hango)

HIND:  600 EUR

Tagasi koolituskalendrisse