ACTION METHODS / TEGEVUSLIKUD MEETODID   06.-07.06.2023

Koolituskoht: Tartu

Koolitus mitte-psühhodramaatikutele (16 ak h)

Kursuse tutvustus:

Psühhodraamast pärit tegevuslikke meetodeid kasutatakse tänapäeval väga laialt. Lühikursusel jagame peamisi tegevuslikke meetodeid ning nende taustaks olevat alusfilosoofiat. Osalejad õpivad neid kasutama ohutult ja eesmärgipäraselt – olgu siis grupis või individuaalselt. Koolitus on mõeldud kõikidele inimestega töötavatele professionaalidele – õpitavaid meetodeid saavad kasutada nii meeskonnajuhid kui ka erinevad spetsialistid (nõustajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad,   terapeudid, noorsoo- ja lastekaitsetöötajad, õpetajad ja õppejõud, coachid, superviisorid).

Kursuse teemad:

1. Tegevuslikud meetodite alused
   o sotsiomeetria
   o loovus-spontaansus
   o rollikäsitlus
2. Tegevuslike meetodite kasutamise protsessP

3. Psühhodraama põhimeetodid:
   o Teisik ehk duubel kui mudeldamist ja empaatiat arendav meetod
   o Peegel kui eristumist ja individuatsiooni toetav meetod
   o Rollivahetus kui koosloome ja koostöö meetod (psühhodraama peamine ja enim tuntud meetod, mille esmane eesmärk on vastas                   poole mõistmise suurendamine)

4. Sotsiomeetriline tegevus, sh harjutused ja kasutamine „igapäevaelu“ olukordades (skaalad, kaardid ja positsioneerimine,  kohtumised)

5. Tegevuslikud tehnikad ja harjutused (vastavalt osalejate soovidele ja vajadustele), nt
  o Tühi tool (projektsioonidega töötamine)
   o Rollitreening (oskuste arendamiseks ja olukordade lahendamiseks)
   o Monodraama (psühhodraama lavastus individuaaltöös)
   o Rollikaart ja -analüüs
   o Sümbolobjektide ja metafooride kasutamine

6. Tegevuslike meetodite kasutamise näidustused ja piirangud

Koolituse tulemusena omandavad osalejad tegevuslike meetodite kasutamise põhimõtted, areneb sotsiomeetriline teadlikkus ning praktiline loovus erinevate meetodite kasutamisel oma töös. Koolituse läbinu teab peamisi psühhodraama tegevuslikke meetodeid ja oskab nende elemente kohasel viisil kasutada.

Toimumiskohaks on Tartu Aparaaditehas koolitusruum „TEGU“.Koolituse viib läbi: ENDEL HANGO

Olen psühhodraamaga kokku puutunud alates 2001. ning õppinud seda alates 2004. aastast. Oma       TEP taseme (rahvusvaheline Trainer-Educator-Practitioner in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherpy diplom) sain 2016. aastal.
Täiendav info: pdi@psyhhodraama.ee

HIND: 205 eurot + km

REGISTREERU

TAGASI KOOLITUSKALENDRISSE