Vahur Murutar - TEP

Trainer-Educator-Practitioner in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherpy

"Psühhodraama on minu elus täitnud väga erinevaid rolle. Alul oli see minu jaoks sobiv enesearenduse viis. Psühhodraamagrupis käimine andis energiat, uusi ideid, aitas ennast uuendada ja vanadest painajatest vabaneda. Oluline oli eneseväärikuse ja enesekindluse kasv.

Vahepeal oli psühhodraamas käimine mulle toetusgrupiline tegevus. Sain oma tööaalaseid väljakutseid ja raskusi läbi töötada, otsisin ja leidsin seda, mida psühhodraamast saaks igapäevasesse koolitaja-konsultandi töösse kaasa võtta.

Edasi jõudis kätte mõtestamise aeg, mil avastasin enda jaoks psühhodraama filosoofilist tähendust. See lähenemine maailma kõiksuse kompimiseks ja mõtestamiseks sobib mulle. Viimasel ajal on ka nii, et minult küsitakse ja ma saan olla ekspert-arendaja psühhodraamamaailmas. Leiutada uusi viise, kuidas teist inimest arenema ahvatleda. Psühhodraama on minu jaoks tõe uurimine ja avastamine."