Koidu Tani-Jürisoo - TEP

Trainer-Educator-Practitioner in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherpy (2017)

"Psühhodraama on tänaseks minu jaoks nii kunst, teraapia kui isiksuslik ja tööalane areng. Aeg ja koht, kus mängida, töötada, naerda, nutta, olla üksi ja koos teistega. Õppida ennast väljendama, tegema ja nägema asju uutmoodi – psühhodraama meetod võimaldab väga mitmekülgselt arendada oma töö- ja eraelu rolle ja suhteid. Aja jooksul on paljudest psühhodramaatikutest saanud minu sõbrad ja paljudest sõpradest psühhodramaatikud.


Olen PDI-s juhtinud psühhodraama juhendajate aastaid kestvat väljaõppeteekonda. See on andnud võimaluse olla kaasteeliseks paljudele andekatele, arukatele ja loovatele inimestele liikumaks oma eheda olemise poole. Kasutan draama meetodit oma igapäevatöös – koolitustel, meeskondade supervisioonidel, grupi- ja individuaalnõustamisel – ja nagu lootis J.L. Moreno – ka igapäevaelus. Arvan koos temaga, et maailm saab paremaks, kui iga inimene tahab ja suudab vahetada rolle sõbra ja vaenlase, lähedase ja kaugega ehk osata ja tahta vaadata elu läbi teise inimese silmade."