Karin Hango - TEP

Trainer-Educator-Practitioner in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherpy

"Olen üks psühhodraama maaletoojatest ning psühhodraama instituudi asutajatest ja selle esimene juhataja.

Minu ellu tuli psühhodraama läbi teatrihuvi ja oli esialgu eelkõige vahva viis muutuste toetamiseks. Oma peamiseks missiooniks pean psühhodraama arendamist kaasaegse maailma vajadustele vastavamaks – eelkõige organisatsioonide spontaansust suurendades. Olen sageli kogenud sellist mõtlemist, et halvad kasuahned organisatsioonid sunnivad toredaid inimesi oma nägu kaotama. Sageli toimivadki inimkooslused ja organisatsioonid kehvasti. Kuid samas on nad vältimatult vajalikud, sest inimene ei saa eneseks ilma teistega koos olemata, tegutsemata, asju läbi arutamata.

Tean, et psühhodraama ja sotsiomeetria lähenemist ja meetodeid kasutades on võimalik aidata organisatsioonidel teha seda mida vaja – inimesi rikastavatel viisidel. Ehk saada spontaansemateks ja autentsemateks."