ENE VELSTRÖM - TEP

Trainer-Educator-Practitioner in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherpy

Psühhodraama õpinguid alustasin 1999, TEP olen 2017. aastast.

"Üle 20 aastat psühhodraama õppija ja õpetajana on andnud mulle rahuldustpakkuva ja eluterve elu. Olen mõistnud, et oma kaevu vett ei puhasta keegi teine peale iseenda ja seda on mõistlik teha regulaarselt.  Samuti ei kasvata minu spontaansust, tulemaks edasiviivalt toime elu ootamatutes olukordades, mitte keegi peale minu. Olen saanud eneseteadlikumaks, leidnud rohkem rõõmu ja hakanud suurelt unistama. Ja unistused täituvad liigselt pingutamata.

Psühhodraama mõtteviis ja meetodid on kandvaks alustalaks minu töös koolitaja, superviisori ja psühhodraama gruppide juhina. Olen rahul, kui olen loonud tingimused, mille toel vabanevad inimesed liigsest pingest, hakkavad tegema enda jaoks paremaid valikuid nii töö- kui eraelus ning elavad teiste inimeste keskel tervema, loovama ja õnnelikumana."