MTÜ Eesti  Psühhodraama Instituut
 
on täiskasvanukoolituse valdkonnas tegutsev arendus- ja kompetentsikeskus, mis tegeleb igapäevaselt psühhodraama  ning tegevuslike arendusmeetodite õpetamise, arendamise ja levitamisega Eestis. Pakume nii enesearendajatele kui inimestega töötavatele professionaalidele  psühhodraama  alast teavet, koolitusi ja väljaõpet.

Meie missioon on suunata inimesi arendama endas loovust ja spontaansust ning toetada seeläbi igaühe isikliku potentsiaali avanemist ja sotsiaalse intelligentsuse kasvu.

Meie eesmärk on aidata inimestel elada õnnelikumat ja täisväärtuslikumat elu tervemas ja mitmekesisemas ühiskonnas ning aidata sellega kaasa Eesti elanikkonna vaimse tervise hoidmisele ja tugevdamisele.

Mida psühhodraama, kui grupiline kogemusõppe- ja arendusmeetod endast kujutab, saad teada SIIT.EESTI PSÜHHODRAAMA INSTITUUDI KOOSTÖÖPARTNERID:
          
            
        Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni (VATEK) liige 
alates märtsist 2021.


  PDI on Eesti Töötukassa koolituskaardi  koostööpartner. 

                       
                      Federation of European Psychodrama Training Organizations (FEPTO) liige alates 2014.     

                 
                                              
           Aktsepteeritud Nordic-Baltic Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry and Psychotherapy (NBBE)
          poolt alates 2012.

ÕPPEKORRALDUS JA KVALITEET


Eesti Psühhodraama Instituudi õppekavad vastavad Eesti Vabariigis kehtivale täienduskoolituse standardile ja NBBE (Nordic-Baltic Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy) standardile/nõuetele. Instituudi õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alustega saad tutvuda SIIN.

Eesti Psühhodraama Instituudi koolitajad on pikaajalise praktilise kogemusega ning omavad õppekavale vastavat ettevalmistust. Meie inimestega saad lähemalt tutvuda SIIN.MTÜ EESTI PSÜHHODRAAMA INSTITUUDI JUHATUS


Ene Velström
TEP - 
Trainer-Educator-Practitioner in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherpy
Juhatuse liige
pdi@psyhhodraama.ee
Tel: (+372) 520 3138


Endel Hango

TEP - Trainer-Educator-Practitioner in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherpy

Juhatuse liige

pdi@psyhhodraama.ee

Tel: (+372) 501 2435ÜHINGU TEGEVUSE  
EETILISED PÕHIMÕTTED

Eesti Psühhodraama Instituut
  
lähtub oma tegevuses järgmistest eetikapõhimõtetest:


    EMSL Vabaühenduste liit - Hea Kodanik

    Vabaühenduste eetikakoodeks


                           FEPTO - 
Federation of European Psychodrama Training Organizations
                           
Code of Ethics and Practice for Psychodramatists


                                                           
 EAP - European  Association for Psychotherapy
 
EAP Statement of Ethical Principles 
                   

MOODLE   õpikeskkond

Meened