ISIKSUSLIKU KASVU JA ENESEARENGU GRUPP  -   07.10.22 - 22.04.2023 TALLINNAS

Sa võid elada enda jaoks rahuldust pakkuvat elu.

Sa suudad oma unistused ellu viia.
Sul on luba naerda ja lõbutseda.
Sa võid hoolida sellest, millest hoolid 
ja ei pea hoolima sellest, mis ei meeldi.
Sa võid võtta endale aega.
Sa tohid olla loov.
Sa võid, sa võib-olla pead vigu tegema.
Sa võid oma seisukohta muuta.

Tööviis:

Enesearengugrupis loome turvalise ja arengut toetava keskkonna. Tegutseme peamiselt psühhodraama tegevuslike meetodite toel, mis võimaldavad tegeleda nii iga grupiliikme kui grupi jaoks oluliste teemadega. Psühhodraama põhieesmärgiks on inimeste spontaansuse ja loovuse arengu võimaldamine, mille tulemusena nad suudavad leida uusi lahendusi vanadele probleemidele ja kitsaskohtadele või kohaselt tegutseda uudsetes olukordades, leida uut energiat ja tunda end oma elu rahuloleva juhina.


Kursusel osalejad moodustavad kindla ning regulaarselt kooskäiva grupi, kes kohtuvad Tallinnas üks kord kuus nädalavahetusel - reede õhtul kell 18-21, laupäeval kell 10-17 (lõunapausiga).

Kokku seitsmel nädalalõpul:    

07.-08. okt,   18.-19. nov16.-17. dets, 20.-21. jaan, 17.-18. veebr, 17.-18. märts  ja  21.-22. apr


Maht:  84 akadeemilist tundi, kursus lõpeb tunnistusegaGrupijuhid:

ENE VELSTRÖM - TEP 

psühhodraama koolitaja - Trainer. Educator. Practioner (TEP 2018), superviisor, grupiterapeut, suhtlemistreener. Täiskasvanute koolitaja ja nõustajana kogemusi aastat.

Tartu Psühhodraama Instituudi juht ja õppejõud, enesearengugruppide juht.

„Psühhodraama mõtteviis on kandvaks alustalaks kogu minu elus. Olen rahul, kui olen grupis loonud tingimused, mille toel vabanevad inimesed liigsest pingest, hakkavad tegema enda jaoks paremaid valikuid nii töö- kui                eraelus ning elavad teiste inimeste keskel tervema, loovama ja õnnelikumana.“

                                                                              Ene kohta saad lähemalt lugeda SIITANU PARTS - CP

psühhodraama koolitaja - Certified Practitioner (CP2021), täiskasvanute koolitaja ja terapeut-nõustaja.  Tartu Psühhodraama Instituudi juht õppejõud ja enesearengugruppide juht.

“Psühhodraama on kasvatanud minu oskusi töös inimestega ja andnud mulle julguse teha oma elus valikuid. Olen saanud sõbraks spontaansusega iseendas ning sedakaudu jõudnud loovuse kasutamiseni tööalastes, igapäevastes ja huvialadega seotud tegemistes.”                

Anu kohta saad lähemalt lugeda SIIT


REGISTREERIMINE  

LISAINFO:     ene@metsatark.ee   ja   anu.parts@gmail.com

HIND:  770 EUR

TAGASI KOOLITUSKALENDRISSE