Isiksuslikuks arenguks ja tööalaseks enesetäienduseks korraldab instituut igal aastal terve hulga lühemaid kursuseid. Nendele koolitustele on oodatud osalema kõik psühhodraama huvilised, kes tahavad lähemalt tutvuda psühhodraama meetodiga ja ennast ning teisi paremini mõista. Psühhodraama meetodid aitavad Sul arendada suhtlemisalaseid toimetulekuoskusi nii igapäevases elus kui professionaalsel tasemel (õpetamine, sotsiaaltöö, juhtimine, inimeste arendamine jne) ning muutuda spontaansemaks, julgemaks, õnnelikumaks.

Täpne info käesoleval aastal planeeritavate avatud kursuste ja nende alguskuupäevade kohta on leitav koolituskalendris.

     
- kõigist algavatest kursustest anname alati aegsasti teada instituudi Facebooki lehel. 


Näiteid Tartu Psühhodraama Instituudi poolt läbiviidud kursuste valikust:


I ISIKSUSLIK KASV JA ENESEARENG 

ENESEARENGUGRUPID
Enesearengukursus
Kohtutakse üks kord kuus 2-3-päevastel sessioonidel 5-10 kuu jooksul

Kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad:

 • tutvuda lähemalt psühhodraama meetodiga
 • ennast ja teisi paremini mõista ning aktsepteerida
 • muutuda spontaansemaks, julgemaks ning õnnelikumaks
 • paremini toime tulla ambivalentsete tunnetega
 • uurida enda jaoks olulisi teemasid ja leida vastuseid vastamata küsimustele
 • leida uusi viise oma elu juhtimiseks
 • jõuda lähemale tundele, et Su elu on Sinu kontrolli all ja meeldib Sulle
Grupp: 
kuni 12 osalejat, kindla koosseisuga regulaarselt koos käiv grupp

Toimumiskohad:
Grupid toimuvad erinevates Eesti paikades nii eesti kui vene keeles. Täpsem info algavate gruppide kohta koolituskalendris.


II TEEMAKESKSED KURSUSED 

 TEGEVUSLIKUD MEETODID (action-methods)  
 Lühikursus mitte-psühhodramaatikutele
 Kursuse pikkus on 2 päeva (1 nädalavahetus, 16 ak h)


Kellele on kursus mõeldud:
Tegevuslikke loovmeetodeid saab ohutult kasutada nii teistes psühhoteraapia koolkondades kui ka laiemalt – õpetamises, sotsiaaltöös, (projekti)juhtimises, inimeste arendamises, jne. Kursus sobib meeskonnajuhtidele ja spetsialistidele (nõustajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, terapeudid, noorsoo- ja lastekaitsetöötajad, õpetajad ja õppejõud, coachid), kes töötavad inimestega nii individuaalselt kui viivad läbi grupiviisilisi tegevusi, seminare, koolitusi, koosolekuid jms.

Kursuse teemad:

 • psühhodraama, sotsiomeetria ja grupipsühhoteraapia põhialused
 • tegevuslikud meetodid ja interaktiivne protsess meeskonnas/grupis
 • rollivahetus (psühhodraama peamine ja enim tuntud meetod, mille esmane eesmärk on vastaspoole mõistmise suurendamine)
 • tühi tool (projektsioonidega töötamine)
 • monodraama (psühhodraama lavastus individuaaltöös)
 • sotsiomeetrilised harjutused ja näidustused selleks
 • erinevad grupitöö meetodid (grupi olulisus õppimisel ja arenemisel, kuidas grupi potentsiaali parimal viisil ära kasutada)
 • psühhodraama lavastuslikud meetodid (duubeldamine, peegel, abimina/sümbolesemete kasutus)
 • otsusele jõudmise/kahtlustega töötamise meetodid (skaalad, tulipunktid, projektsioonid tulevikku, kohtumised)
Kursuse läbinu teab peamisi psühhodraamameetodeid ja oskab elemente neist kohasel viisil inimeste arendamisel kasutada.


PSÜHHODRAAMA ORGANISATSIOONIDE SPONTAANSUSE ARENDAJANA
Psühhodraamakursus organisatsioonidele
Kursuse pikkus on 2-3 päeva

Kellele on kursus mõeldud:

kõigile, kes on valmis panustama mõne organisatsiooni arendamisse.

Tänapäeva organisatsioonid vajavad lisaks heale mehitamisele ja juhtimisele ka head uuendusmeelset õhkkonda, milleks on vaja avada inimeste spontaansus kõigil organisatsioonitasanditel. Tegelemegi kursusel spontaansuse leidmisega organisatsioonide jaoks olulistes keerulistes olukordades.

Kursus  annab Sulle teadmisi:
 • kuidas tegutseda efektiivselt ja eesmärgipäraselt ja samas mitte unustada oma vajadusi
 • kuidas olla kehtestav keeruliste partneritega
 • kuidas suurendada töörõõmu ja tehatahtmist
 • kuidas ennetada ja lahendada konflikte
 • kuidas toime tulla takistustega, mis ei lase tööd mõnusalt teha
 • kuidas olla spontaanne ja õppimisvõimeline ka siis, kui hästi hakkama ei saa.


PSÜHHODRAAMA MEESTELE
Enesearengu kursus meestele
Kursus pikkus on 2 päeva


Kursus mõeldud kõigile meestele, kes tahavad teada:
 • mida teha, et mitte kaduda pildilt, kui naised liiga palju räägivad
 • kuidas toimetada olukordades, kus ümberkaudsed solvuvad ja emotsioonid muudkui kasvavad
 • kuidas saada teada, kuidas asjad tegelikult on
 • mida teha ja mitte teha, kui on vaja konkureerida
 • kuidas toime tulla ebaõnnestumiste ja läbikukkumistega
On tähtsaid asju, mida mehed peaksid omavahel arutama ja läbi töötama, et leida oma tõde ja õigust ning üksteist inspireerida. Pakume selleks võimalust psühhodraamakursusel.


PSÜHHODRAAMAKURSUS PAARIDELE
Paarisuhete arendamine psühhodraama meetodil
Kursuse pikkus on 2-3 päeva

Oled oma partneriga kursusele oodatud, kui:
 • teil on igav ja te ei oska seda muuta
 • vanasti oli nii hea, aga nüüd ....
 • lapsed (töö) võtavad kogu aja ja meil pole teineteise jaoks aega
 • kui on tunne, et ükskõik, mida ma teen, ikka pole küllalt
 • kui on lõpetamata asju või teemasid, mis on teie vahel
 • kui tundub, et teie ettekujutus heast suhtest erineb partneri omast väga
 • kui te tülitsete ikka samade asjade üle ...
 • kui teie suhet segavad kolmandad (ämmad, äiad, eksid, lapsed, ülemused jm)
Isiklikke teemasid võib, aga ei pea jagama suures grupis, vaid ainult oma partneriga.


Veel kursuste teemasid:

MINU PEREMUDELID JA SUHTEMUSTRID
KONFLIKTID ON TÄHTSAD
KEERULINE KAASLANE - KULTUURIKONSERV VÕI LOOV GEENIUS?
SPONTAANSUSE TREENIMINE - KUIDAS SAADA LOOVAKS GEENIUSEKS? (kursus edasijõudnutele)
PÕLVKONDADE VÕIMALUS
 
Täpne info käesoleval aastal planeeritavate avatud kursuste ja nende alguskuupäevade kohta on leitav koolituskalendris.

     
jälgi meid facebookis!