Skip to content

Psühhodraama Instituut tegi Klassikalist sotsiomeetrilist testi

Eduardo Verdu ja Endel Hango viisid Psühhodraama Instituudi liikmetele läbi grupisuhteid uuriva ja muutva protseduuri, mille sotsiomeetria rajaja J.L.Moreno on nimetanud Full Sociometric Test ehk Täieliku sotsiomeetrilise testi. Protseduur hõlmas  grupile oluliste kriteeriumide leidmist, igaüks-igaühele positiivsete, negatiivsete ja neutraalsete valikute tegemist olulise kriteeriumi alusel ja selle kohta personaalse tagasiside andmist. Valikute põhjal joonistasime välja graafilise pildi ehk sotsiomaatriksi. Analüüsisime grupi seisukorda ja panime lavale ning töötasime läbi grupi jaoks olulisi asju. Oli aega, et süveneda. Oli põnev. Suhted arenesid.IMG_2067